شماره دوم نشریه «دیرنیش گنجلیگی» منتشر شد – دانلود فایل پی‌دی‌اف

شماره دوم نشریه “دیرنیش گنجلیگی» ارگان شاخه جوانان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس نشکیلات منتشر شد. به گزارش آرازنیوز، شماره دوم نشریه “دیرنیش گنجلیگی» ارگان شاخه جوانان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در سیزدهمین سالگرد تاسیس تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با قلم اعضای این شاخه و دیگر اعضا و کادر تشکیلاتی منتشر […]

نوشته شماره دوم نشریه “دیرنیش گنجلیگی» منتشر شد – دانلود فایل پی‌دی‌اف اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

دیوارنویسی و نصب تراکت در شهرستان خوی آزربایجان جنوبی

به دنبال انتشار فراخوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان اعضا و هواداران دیرنیش در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی اقدام به دیوارنویسی و پخش تراکت کردند. به گزارش آرازنیوز به دنبال فراخوان هفته گذشته تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با عنوان “هر دیوار هر مکان تریبونی برای دیرنیش» اعضا و هواداران دیرنیش در شهرستان خوی آزربایجان جنوبی نیز […]

نوشته دیوارنویسی و نصب تراکت در شهرستان خوی آزربایجان جنوبی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

دیوارنویسی و نصب تراکت در تبریز به مناسبت سیزدهمین سالگرد تأسیس دیرنیش

با انتشار فراخوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان اعضا و هواداران دیرنیش در تبریز اقدام به دیوارنویسی و پخش تراکت کردند. به گزارش آرازنیوز از تبریز به دنبال فراخوان هفته گذشته تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با عنوان هر دیوار هر مکان تریبونی برای دیرنیش اعضا و هواداران دیرنیش در تبریز نیز وارد عمل شده و با […]

نوشته دیوارنویسی و نصب تراکت در تبریز به مناسبت سیزدهمین سالگرد تأسیس دیرنیش اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

دیوارنویسی و نصب تراکت در قوشاچای و بوکان (بی‌کندی) آزربایجان جنوبی

به دنبال انتشار فراخوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان اعضا و هواداران دیرنیش در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی اقدام به دیوارنویسی و پخش تراکت کردند. به گزارش آرازنیوز به دنبال فراخوان هفته گذشته تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با عنوان “هر دیوار هر مکان تریبونی برای دیرنیش» اعضا و هواداران دیرنیش در شهرهای قوشاچای و بوکان (بی‌کندی) […]

نوشته دیوارنویسی و نصب تراکت در قوشاچای و بوکان (بی‌کندی) آزربایجان جنوبی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

دیوارنویسی و نصب تراکت در همدان آزربایجان جنوبی

به دنبال انتشار فراخوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان اعضا و هواداران دیرنیش در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی اقدام به دیوارنویسی و پخش تراکت کردند. به گزارش آرازنیوز به دنبال فراخوان هفته گذشته تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با عنوان هر دیوار هر مکان تریبونی برای دیرنیش اعضا و هواداران دیرنیش در همدان آزربایجان جنوبی نیز وارد […]

نوشته دیوارنویسی و نصب تراکت در همدان آزربایجان جنوبی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

Turkic Azeri and Hazara Solidarity Network