در آستانه سالروز مشروطه خواهی آذربایجان: نگاهی به تاریخچه حزب اتحاد و ترقی در عثمانی

دو کشور عثمانی و ایران دوره قاجاریه از نقطه نظر رویداد تحولات سیاسی اجتماعی اشتراک زیادی با هم دارند. این اشتراک بعدا در تحولات سیاسی اجتماعی ترکیه و ایران امروزین نیز دیده می شود.بنابراین یکی از مواردی که در مطالعات مشروطه خواهی در ایران مغفول شده ارتباط مشروطه خواهان آذربایجانی با اعضای حزب اتحاد و […]

نوشته در آستانه سالروز مشروطه خواهی آذربایجان: نگاهی به تاریخچه حزب اتحاد و ترقی در عثمانی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

دو تن از فعالین ملی آزربایجان به طور موقت آزاد شدند

فعالین ملی آزربایجانی دستگیر شده در شهرستان سولدوز به صورت موقت آزاد شدند. موسی ضیاء و سجاد شهیری دو تن از فعالین ملی مدنی آزربایجان اهل سولدوز (نقده) بعد از ظهر روز سه شنبه به مورخه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون برای هر کدام موقتا آزاد شدند. اتهامات مطروحه علیه این […]

نوشته دو تن از فعالین ملی آزربایجان به طور موقت آزاد شدند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

Turkic Azeri and Hazara Solidarity Network