آزربایجان شمالی بخشی از وطن آزربایجانیان جنوبی است / باید برای آنان شرایط سفر بدون ویزا را فراهم آوریم

قدرت حسن قلی اف نماینده مجلس ملی جمهوری آزربایجان شمالی خواهان برداشته شدن ویزای سفر و همچنین در نظر گرفتن برخی تسهیلات تحصیلی برای مردم آزربایجان جنوبی شد. به گزارش سایت بای مئدیا، “قدرت حسن قلی اف» نماینده مجلس ملی جمهوری آزربایجان شمالی و دبیر حزب “جبهه خلق آزربایجان واحد» گفته است: “آزربایجان شمالی بخشی […]

نوشته آزربایجان شمالی بخشی از وطن آزربایجانیان جنوبی است / باید برای آنان شرایط سفر بدون ویزا را فراهم آوریم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

Turkic Azeri and Hazara Solidarity Network