گزارشی از کمپین ضدنژادپرستی «فیفا صدای ما رو بشنو»

در جریان بازی تیم پرسپولیس تهران با تراکتور آذربایجان در روز یکشنبه مورخ شش بهمن نود و هشت طرفداران بیست و پنج هزار نفری پرسپولیس تهران برای چندمین بار علیه میلیون‌ها تورک شعارهای نژادپرستانه از قیبل “ائششک ائششک»، “صدای عر عر نمیاد ائششک صداش درنمیاد» و “تراکتور من کره خر من» سر دادند. تورک‌ها در […]

نوشته گزارشی از کمپین ضدنژادپرستی “فیفا صدای ما رو بشنو» اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز