میرحسین موسوی: سرکوب اعتراضات آبان‌ماه شباهت تمام با کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ شاه دارد

میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای رهبر حاضر ایران که در حصر خانگی به سر می‌برد کشتار خونین مردم در آبان ماه را با کشتار و سرکوب رژیم فاشیستی پهلوی در سال ۱۳۵۷ مقایسه کرده و گفته این دوشرکوب “شباهت تام و تمام» با یکدیگر دارند. نخست […]

نوشته میرحسین موسوی: سرکوب اعتراضات آبان‌ماه شباهت تمام با کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ شاه دارد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸

نخست، همه جانباختگان آبان خونین ۹۸ از همه ملیت های ایران، ارزشمند و قابل ستایش اند. قصد از این تحلیل، نگرش از زاویه ای است که به گمان نگارنده، می تواند کنه درون آبان خونین را نشان دهد. طبق گفته مسوولان ۲۷ استان از ۳۱ استان کشور در رخدادهای تاریخی روزهای پایانی آبان ماه شرکت […]

نوشته طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز