تظاهرات گسترده در لبنان برای سومین روز متوالی

امروز شنبه ۲۹ مهرماه هزاران تن از معترضان لبنانی که خواستار تغییر قدرت سیاسی در این کشور هستند در میدان “ریاض الصلح» در مرکز بیروت تجمع کرده علیه دولت شعار دادند. اعتراض مردم لبنان به اوضاع اقتصادی و وضع مالیات تازه از روز پنج شنبه ۲۷ مهرماه شروع شده و تاکنون ادامه دارد. به گزارش […]

نوشته تظاهرات گسترده در لبنان برای سومین روز متوالی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز