All posts by Admin

مخالفت با استان آزربایجان مرزی «نه به تجزیه آزربایجان» است – دیدگاه

مخالفت با استان آزربایجان مرزی “نه به تجزیه آزربایجان» است – دیدگاه

نوشته مخالفت با استان آزربایجان مرزی “نه به تجزیه آزربایجان» است – دیدگاه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز

ساز ناسازگار بیش از دو دهه ایران در دریای خزر

مناقشه دریای خزر زمانی آغاز گردید که جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۴ به اعمال حقوق حاکمه خود در اکتشاف و استخراج از منابع زیر بستر و همچنین جایگزین کردن صنایع فرسوده میراث شوروی با صنایع نوین در بهره برداری از منابع فوق به منظور انعقاد کنسرسیومی از شرکتهای نفتی غرب دعوت به عمل آورد. این […]

نوشته ساز ناسازگار بیش از دو دهه ایران در دریای خزر اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز