دادگاه تجدیدنظر حسین علی‌محمدی و طه کرمانی برگزار شد

اویان نیوز: صبح امروز جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی دو نفر از فعالان مدنی آذربایجانی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

بنا به اطلاع اویان نیوز، یکشنبه ۲۰دی۹۴ جلسه دادرسی درخواست تجدیدنظرخواهی حسین علی‌محمدی و طه کرمانی در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر دادسرای استان آذربایجان شرقی در مجتمع قضایی تبریز برگزار و ضمن اعلام پایان جلسه دادرسی از اعلام متعاقب رأی دادگاه خبر داد.

در این جلسه دادگاه وکلای این فعالان ضمن رد اتهامات مطرح شده اساس پرونده و طرح اتهامات را “متاثر از فشار نهادهای امنیتی» دانسته خواستار “ارائه ادله و استنادات» در خصوص موارد اتهامی مطروحه شدند.

جعفر افشارنیا و امیر بخشی وکلای این فعالان هویت طلب ضمن ارائه لایحه دفاعی به دادگاه با جلب توجه هیأت قضایی دادگاه به “عدم وجود کوچکترین مستندات در خصوص اتهامات» و “تاکید صِرف بر اعترافات بازداشت‌شدگان در دوران بازداشت انفرادی اداره اطلاعات»، حکم صادره را در منافات آشکار با قوانین قضایی کشور اعلام کردند.

حسین علی محمدی و طه کرمانی روز ۱۳آبان۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.

حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز حسین علی محمدی و طه کرمانی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی» و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی»، به ۱۰ سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود.

ایشان پیش‌تر نیز به “اتهام تبلیغ علیه نظام» و “توهین به رهبری»، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما» و وبلاگ “سوسوزگول»، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.

حسین علی محمدی روز ۱۰اسفند۹۳ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم محکومیت خود به زندان تبریز منتقل گردید.

حسین علی محمدی‌ از …read more

From:: Oyan News