گزارش تکمیلی از تجمع دانشجویان دانشگاه سراسری اورمیه

urmu (3)

اویان نیوز: صدها نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری اورمیه در اعتراض به توهین های مطرح شده در شبکه دو صدا و سیما دست به اعتراض زدند.

به گزارش اویان نیوز، دوشنبه ۱۸آبان۹۴ قریب به هزار نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری اورمیه در اعتراض به توهین های مطرح شده در شبکه دو سیما دست به اعتراض زدند.

دانشجویان دانشگاه اورمیه با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند “we are turks»، ” türk dilində mədrəsə »، “اصل ۱۵؟؟..» “تبعیض مساوی نیست با برادری» تجمع اعتراضی خود را شروع کردند.

دانشجویان در این تجمع شعارهای همچون “آذربایجان میللتی چکنمز بو ذیللتی»، “تورک دیلینده مدرسه» و “هارای هارای من تورکم» را سر دادند.

در این تجمع یکی از دانشجویان با اشاره به سابقه این توهین‌ها با محکوم کردن “رفتارهای نژادپرستانه شبکه ۲ خواهان رسیدگی و برخورد با عاملین این رفتار ناشایست» شد.

جواد جهانگیر زاده نماینده مردم اورمیه در مجلس با حضور در بین دانشجویان، پس از محکوم کردن توهین‌های مطرح شده در این برنامه، این توهین‌ها را “سهوی» عنوان کرد که پس از اعتراض دانشجویان گفت: درست می گویید عمدی بوده است.

رحیم حب نقی رئیس دانشگاه سراسری اورمیه که در آغاز سخنان خود از کلمه “آذری» استفاده کرده بود با اعتراض دانشجویان مواجه شد و در بقیه سخنان خود از کلمه “تُرک» استفاده کرد.

وی به دانشجویان “صدور مجوز کانون آذربایجان شناسی و واحدهایی در خصوص تدریس ترکی آذربایجانی و ترکی استانبولی» را وعده داد.

این تجمع پس از قرائت بیانیه از سوی دانشجویان به پایان رسید.

در بخشی از این بیانیه آمده: “ملت تُرک همواره راه‌هایی را برای پایان دادن پدیده شوم نژادپرستی در ایران ارائه کرده ولی هیچ‌گاه پاسخ مناسبی از مرکز دریافت نکرده است. ما دانشجویان دانشگاه اورمیه تنها راه پایان دادن به نژادپرستی علیه ملت تُرک را احقاق تمامی حقوق آنها می دانیم که متاسفانه حتی اندک وعده …read more

From:: Oyan News