اورمیه: دادگاه محمد تمدن و یاسر اکبری برگزار شد

اختصاصی اویان نیوز: دیروز دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد تمدن و یاسر اکبری در شهر اورمیه برگزار شد.

بنا به اطلاع اویان نیوز، سه شنبه ۲۵آذر۹۳ در پی احضار شعبه ۱ دادگاه انقلاب اورمیه محمد تمدن و یاسر اکبری دو تن از فعالان ملی – مدنی آذربایجانی اهل اورمیه در این دادگاه حاضر گردیدند.

قاضی چابک رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اورمیه اتهامات ایشان را اخلال در نظم و امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان نمود.

در مرحله بازپرسی خدایاری بازپرس شعبه ۹ بازپرسی اورمیه اتهام این فعالان را “هواداری از جریانات سیاسی پان ترک» عنوان کرده بود.

این فعالان آذربایجانی ضمن رد این اتهامات عکس گرفتن با پرچم آذربایجان را مصادیق جرم این اتهامات ندانسته و اعلام نمودند که برای تماشای بازی های بین المللی کاراته به سالن غدیر شهر اورمیه رفته بودند.

روز ۱۸اردیبهشت۹۳ ماموران امنیتی محمد تمدن و یاسر اکبری را پس از گرفتن عکس یادگاری با پرچم آذربایجان در سالن غدیر شهر اورمیه بازداشت کرده اند.

ایشان روز ۱۹اردیبهشت۹۳ پس از ۱ روز بازداشت با قرار وثیقه از بازداشتگاه ۹ پله آزاد شدند.

سابقه خبر در اویان نیوز:

اورمیه: محمد تمدن و یاسر اکبری به دادگاه احضار شدند

اورمیه: تماشاگران کاراته به دادگاه احضار شدند

اورمیه: محمد تمدن و یاسر اکبری آزاد شدند

اورمیه: بازداشت تماشاگران کاراته در سالن غدیر

The post اورمیه: دادگاه محمد تمدن و یاسر اکبری برگزار شد appeared first on پایگاه خبری – تحلیلی اویان نیوز.

…read more

From:: Oyan News