جنبش‌های دانشجویی؛ تلألؤ تلاطم هویتی — داریوش علمی

اویان نیوز:

داریوش علمی

از گفتمان‌های متداول سیاسی- اجتماعی جامعه‌ی ما و از مهم‌ترین و مؤثرترین زیرشاخه‌های جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر، جنبش‌ دانشجویی است که پس از حوادث دهه‌ی ۶۰ میلادی آلمان و فرانسه تغییرات سیاسی در این کشورها را سبب شد، اهمیت زیادی پیدا کرده، شایسته‌ی تحلیل وبررسی پژوهشگران ومتفکران گشت. از دگرسو این جنبش در چهار دهه‌ی اخیر در ایران خود را بسیار فعال و قدرتمند نشان داده ‌است که بی‌شک ضربات شدید این جنبش در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بر پیکره‌ی رژیم پهلوی از اصلی‌ترین عوامل فروپاشی این رژیم بوده است. بررسی این جنبش‌ها و توجه به علل و انگیزه‌‌های ایجاد و تکامل آن‌ها و کارکرد آن‌ها از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازیگران آن‌ها، جامعه‌شناسان و روشنفکران می‌باشد. این مقاله سعی بر آن دارد با توجه به تعریف‌ جنبش‌های اجتماعی تعریفی از جنبش‌های دانشجویی ارائه دهد، خصوصیات و ویژگی‌های این جنبش، تفاوت‌های اساسی آن با سایر جنبش‌های اجتماعی را بیان کرده و به بررسی هویت این جنبش‌ها و علل انحطاط و معضلات آن بپردازد.

جنبش‌های اجتماعی و دانشجویی

از نظر آنتونی گیدنز جنبش‌های اجتماعی را می‌توان کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین مشترک از طریق جمعی خارج از حوزه‌ی نهادهای رسمی تعریف کرد. این کوشش جمعی که معمولا داوطلبانه و یا به ‌صورت برنامه‌ریزی‌شده روی می‌دهد در صدد ایجاد تغییر و تحول است؛ این تحول با توجه به اهداف جنبش می‌تواند تحولاتی در سطح فکر و اندیشه تا دگرگونی نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. افرادی که در این جنبش‌ها حضور می‌یابند دارای جهت‌گیری مشخص با اهدافی معین هستند که به طور آهسته این حرکت نوپا را به یک حرکت منظم و منسجم تبدیل می‌کنند و تحت گفتمانی غالب بسوی اهداف و آرمان‌هایشان حرکت می‌کنند. جنبش‌های اجتماعی با دو ویژگی مورد شناسایی قرار می‌گیرند: ایدئولوژی و استراتژی. ایدئولوژی جنبش عامل گرد‌هم‌آمدن …read more

From:: Oyan News