مراغه: اتفاقات هولناک به فاصله چند ساعت در روز طبیعت

اختصاصی اویان نیوز: شهرستان مراغه در روز طبیعت امسال به فاصله چند ساعت شاهد چند جنایت هولناک بود که طی آن دستکم ۲ نفر کشته و چندین تن زخمی شدند.

به گزارش اویان نیوز، پنجشنبه ۱۳فروردین۹۴ بر اثر درگیری دو تن از افراد سابقه دار در شهر مراغه و اتفاقات بعد از آن دستکم ۲ نفر کشته و چندین تن زخمی شدند.

پوریا.ر و یونس.و پس از درگیری لفظی در محل کار یونس.و با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده و طی آن هر دو به شدت مجروح می شوند.

پوریا.ر که به کمک یکی از دوستان خود از محل حادثه متواری می شود پس از طی مسافت کوتاهی بر اثر شدت جراحت کشته می شود.

دوستان وی نیز برای “انتقام گیری» به بیمارستان شهید بهشتی مراغه مراجعه کرده و درصدد قتل یونس.و بر می آیند.

گفته شده، پیش از مراجعه این افراد به بیمارستان یونس.و نیز بر اثر شدت جراحت کشته شده بود.

دوستان پوریا.ر در مراجعه خود به بیمارستان شهید بهشتی مراغه چند نفر از پرسنل این بیمارستان از جمله چند پرستار زن و پزشک شیفت را با سلاح سرد مجروح می کنند.

بر اساس گزارش های تایید نشده، یک سرباز وظیفه که در حال انجام خدمت در این بیمارستان بود به ضرب سلاح های سرد مهاجمان کشته شده است.

احمد و محمد هویت مهاجمان به بیمارستان شهید بهشتی عنوان شده است.

با حضور پلیس و ماموران انتظامی یکی از این افراد پس از شلیک گلوله از سوی ماموران زخمی و بازداشت می شود.

فرد دیگر نیز یک روز پس از متواری شدن از محل حادثه بازداشت می گردد.

در روزهای گذشته نیز به فاصله چند روز جنازه کشته شدگان این حوادث تشییع شده است.

دوشنبه ۱۷فروردین۹۴ در اولین واکنش به اتفاقات روز طبیعت مراغه، علی دلداری دادستان عمومی و انقلاب مراغه در گفتگو با ایرنا اعلام …read more

From:: Oyan News