سایبر فمینیسم: بهره مندی جنبش زنان آذربایجان از فضای مجازی — رزا فتاحی

اویان نیوز:

رزا فتاحی

چکیده:

اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار بشر در قرن اخیر با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و گسترده اش بخش های مختلف زندگی انسانی را تحت تاثیرات خود قرار داده است.

گروهها و جنبش های مختلف اجتماعی سعی دارند با بهره مندی از آن به اهداف خود دست یابند که ازجمله ی این گروهها جنبش زنان است و مسئله ای که در این نوشته به بررسی آن خواهیم پرداخت این است که: چگونه میتوان از فضای مجازی برای شناساندن دغدغه های زنان قومیت ها (آذربایجان) استفاده کرد؟ رسالت کنش گران و فعلان حوزه مدنی در این عرصه چیست؟ آیا فضای مجازی به زنان درارتقاء جایگاه اجتماعی شان کمک می کند؟ آیا فرهنگ موجود در جوامع که دیدگاهای تبعیض آمیز میان زن و مرد را نهادینه کرده می توان از طریق فعالیت مجازی تغییر داد؟

که جهت پاسخ گویی به آن ضمن بهره گیری از نظریه حوزه عمومی هابرماس به بیان قابلیت های اینترنت در گسترش فرهنگ گفتگو میان گروه های مختلف جامعه از جمله زنان خواهیم پرداخت.

مقدمه:

با درنظر داشتن این که مبنا و هدف اصلی اینترنت برداشتن فاصله ی جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و اطلاعات است ورود اینترنت به زندگی روزمره‌ی انسان‌ها، بسیاری از قواعد پیشین حاکم بر مناسبات رسانه‌ای را برهم زد..حالا دیگر مصرف‌کننده می‌توانست خود در جایگاه تولیدکننده قرار گیرد و از نزدیک وارد تعامل با دیگران شود. این نقش به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و در فعالیت‌های گروه‌های اقلیتی که سهم کمتری از امکانات جامعه داشتند، چشم‌گیرتر بوده است. جنبش زنان آذربایجان ، به عنوان یکی از جنبش‌های اجتماعی می تواند با در نظرداشتن اهمیت تاثیر اینترنت از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای خود بهره ببرد که علاوه براطلاع‌رسانی به ابزار بسیج نیروی اجتماعی ، و پل …read more

From:: Oyan News