پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی «عدالت اجتماعی»

edalet ectemayi

اویان نیوز: ۲۰-ام فوریه از سال ۲۰۰۷ به این سوی از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی “عدالت اجتماعی» نامگذاری شده است.

به گزارش اویان نیوز، بان کی-مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی “عدالت اجتماعی» پیامی با عنوان “پایان قاچاق انسان و کار اجباری» را برای سال ۲۰۱۵ ارسال نموده است:

“روز جهانی عدالت اجتماعی در برهه‌‌ای محوری و مهم برای مردم و سیاره‌مان آمده است. سراسر جهان مملو است از ندای برخاسته برای تامین زندگی شایسته و با منزلت برای همه، همراه با برابری حقوق و احترام به صدای مختلف مردم جهان. در هسته و درون این حرکت نیز، نیاز به عدالت اجتماعی قرار گرفته است.

تمرکز و دقت جلسه یادآوری و گرامیداشت امسال بر مصیبت و معضل قاچاق انسان و گرفتاری نزدیک به ۲۱ میلیون زن، مرد و کودک در انواع گوناگون برده داری مدرن است. اسباب و ادوات جدید مانند موافقت نامه و توصیه نامه سازمان جهانی کار در مورد کار اجباری و قاچاق انسان کمک می کنند به تقویت تلاش جهانی برای مجازات مرتکبان و پایان بی کیفری آنان. ما باید به تلاش بیشتر ادامه دهیم. اگر پشت کسانی را که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی استثمار شده اند خالی کنیم، نمیتوانیم به سادگی به پیشرفت و توسعه برای همه نائل شویم .

در این سال پر اهمیت و سرنوشت ساز برای توسعه و پیشرفت جهانی، به عنوان کشورهای عضو برای مهارت یافتن و دستیابی به برنامه کار پست سال ۲۰۱۵ و مجموعه پایدار جدیدی از اهداف توسعه و پیشرفت تلاش کنید. بیایید حداکثر کوششمان را برای ریشه کن کردن استثمار انسان انجام دهیم. بیایید تلاش کنیم برای ساختن دنیای عدالت اجتماعی، جایی که تمام انسان‌ها میتوانند زندگی و کار کنند در آزادی، منزلت و برابری.»

ترجمه: میلاد سابوتای

The post پیام دبیرکل سازمان ملل به …read more

From:: Oyan News