بررسی نقش باورها و افسانه های ترکمن — عقیل تقوی

اویان نیوز:

عقیل تقوی

چکیده : باورها ، افسانه ها ، داستانها و اشعار در هر فرهنگ و قومی باعث شکوفایی برخی از استعدادها و ایجاد فضای مناسبی جهت درس زندگی گرفتن از آنها می شود. اقوام مختلف دارای افسانه ها و باورهای مختلفی هستند قوم اصیل ترکمن ، در ترکمن صحرای ایران نیز دارای باورها و افسانه های مختلفی در پیشینه خود می باشند و در مسیر زندگی با توجه به زندگی دامپروری و ایلی و صحرانشینی با نقل آنها برای فرزندان و جوانان درسهای بسیاری به آنها می آموزند که نمونه هایی از آنرا بررسی کرده ایم. افسانه ها و داستانهایی نظیر تاج محمد ترسو ، خوابهای عجیب پادشاه ، آق پامیق ، گوراوغلو ، اغوزخان و اژدها از جمله آنها می باشند که نسل به نسل بعنوان میراث به قوم ترکمن رسیده است و از آنها بعنوان مظهر و سمبل زندگی ، جهت مقابله با سختیها ، دشمنان و حوادث زندگی اجتماعی استفاده می شود. و با تحریک احساسات جوانان باعث بروز حس فداکاری ، شجاعت ، همبستگی ، وفاداری به عهد ، خودباوری و … شده است و ایجاد موفقیت در زندگی اجتماعی می شود.

باورها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آنها

باورها به لطف و کرامت الهی در وجود و هستی آدمی راه یافته اند و همچون امواج نورانی بر مخیله اش می تابند باورها فکر و اندیشه آدمی را بارور می سازند و اگر چه از روزگاران کهن می آیند ولی در اندیشه های بلند خویش اولی ترین دین و آیین را بر می گزینند و شگفتی می آفرینند.

امروزه در فرهنگ مردم نقاط مختلف جهان مراسم و شعائر و سنتها ، پیوندی ناگسستنی با باورهای مردمی دارند و این باورها آنچنان ژرف و عمیق اند که قرنهای متمادی است باقی مانده اند و بویژه پس از ظهور اسلام ، بواسطه عمق عقاید …read more

From:: Oyan News