Bu şəhərin siluetləri belə gözəldir (VİDEO, FOTO)

Türkiyənin İstanbul şəhəri hər zaman turistlərin diqqət mərkəzində olub. Təbiəti və tarixi abidələri ilə dünyanı özünə heyran qoyan İstanbulun siluetləri belə bir başqa gözəldir.

Dünyanın hər yerindən milyonlarla turistin istirahətə gəldiyi İstanbul kölgələri ilə də insanları özünə cəlb edir. İki qitə və dənizin arasında yerləşən tarixi şəhər, günün hər saatında gözəl olur.

Türkiyənin ən böyük şəhəri, dəniz portu, ölkənin sənaye-ticarət və mədəniyyət mərkəzi. Roma İmperiyası , Bizans İmperiyasının və Osmanlı İmperiyasının paytaxtları olub. Bosfor boğazının sahillərində və əfsanələrə görə yeddi təpə üzərində qurulub.

Şəhər, iqtisadi böyüklük baxımından dünyada 34, əhali baxımından bələdiyyə sərhədləri nəzərə alınaraq sıralamağa görə Avropada, Moskvadan sonra, ikincidir.

…read more

From:: ANS