اهدای کتاب نطق آتاتورک در شهرهای آزربایجان توسط فعالین ملی

کتاب نطق آتاتورک مجموعه سخنرانی‌های وی در طول جنگ رهایی‌بخش ملی و بسیج مردم علیه اشغالگران است. این کتاب شامل سخنرانی‌های غازی مصطفی کمال از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۷ است که در آن وی مبارزات و فعالیت‌های خود و همرزمانش را بیان می‌کند. ‌ فعالین ملی آزربایجان با همکاری فعالین اجتماعی ترکیه، کتاب نطق رهبر […]

نوشته اهدای کتاب نطق آتاتورک در شهرهای آزربایجان توسط فعالین ملی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز