با پایان مرخصی؛ سالار طاهرافشار به زندان اورمیه بازگشت

سالار طاهر افشار فعال ملی مدنی آزربایجانی با اتمام زمان مرخصی روز ۲۹خرداد ۱۴۰۰ جهت سپری نمودن باقیمانده مدت محکومیت ۱ ساله خویش به زندان اورمیه بازگشت. اعزام آقای طاهر افشار به مرخصی با تودیع قرار وثیقه۳۰۰ میلیون تومانی به مدت پنج روز صورت گرفته بود این فعال آزربایجانی ۳۰فروردین ۱۴۰۰ در منزل پدری توسط […]

نوشته با پایان مرخصی؛ سالار طاهرافشار به زندان اورمیه بازگشت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز