انتقال چند ساعته سه تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زندان اوین

روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ، سه تن از زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجانی در بند ۸ و ۴ زندان اوین به اسامی آقایان سیامک میرزایی ، توحید امیرامینی و کیانوش اصلانی ساعاتی جهت بازجویی در رابطه با اعتصاب غذای اخیر در حمایت از دیگر فعال سرشناس آذربایجانی محبوس در زندان اردبیل، آقای لسانی، به […]

نوشته انتقال چند ساعته سه تن از زندانیان سیاسی آذربایجانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زندان اوین اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز