پایان اعتصاب؛ مسئولین زندان اردبیل تسلیم اتحاد زندانیان و فعالان مدنی آزربایجانی شدند

عباس لسانی و چهار فعال سیاسی تورک که از دیروز به قرنطینه زندان اردبیل منتقل شده‌اند دقایقی پیش در تماسی تلفنی پذیرش خواسته‌هایشان از سوی مسئولین این زندان را اعلام و به اعتصاب غذای خود پایان دادند. خارج کردن زندانیان جرایم خطرناک (اراذل و اوباش) از بندهای سیاسی امنیتی، ادامه اعطای مرخصی به زندانیانی که […]

نوشته پایان اعتصاب؛ مسئولین زندان اردبیل تسلیم اتحاد زندانیان و فعالان مدنی آزربایجانی شدند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز