عباس لسانی اعتصاب غذا کرد!

عباس لسانی زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل از صبح امروز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در جهت اعتراض به انتقال محکومینی با جرایم خطرناک ( اراذل و اوباش) به بندهای سیاسی-امنیتی و تشدید عامدانه فشارهای روحی و روانی علیه فعالین سیاسی در این بندها دست به اعتصاب غذا زد. لازم به ذکر است: اخیرا مسئولین […]

نوشته عباس لسانی اعتصاب غذا کرد! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز