زندانی صدای زندانی؛ فردا سه زندانی سیاسی دیگر نیز در حمایت از عباس لسانی وارد اعتصاب غذا خواهند شد!

پس از اعلام اعتصاب غذای یوسف کاری، سه زندانی سیاسی تورک به نام‌های مهرداد شیخی، برادران علی و رضا واثقی نیز از فردا ۲۳خرداد ۱۴۰۰ در حمایت از خواسته‌های عباس لسانی در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا خواهند زد. این سه زندانی امروز در تماسهای جداگانه‌ای که با نزدیکان خود برقرار کرده‌اند با اعلام […]

نوشته زندانی صدای زندانی؛ فردا سه زندانی سیاسی دیگر نیز در حمایت از عباس لسانی وارد اعتصاب غذا خواهند شد! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز