مذاکره چالش‌های حق تعیین سرنوشت و مبارزه مسالمت‌آمیز در جلسه UNPO

چالش‌های حق تعیین سرنوشت و مبارزه مسالمت‌آمیز در جلسه سازمان ملت‌ها و خلق‌های غبررسمی UNPO مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دیروز جلسه UNPO در مورد مبارزه مسالمت‌آمیز برای حق تعیین سرنوشت ملت‌های بدون نماینده (در سازمان ملل) بصورت مجازی برگزار شد. این جلسه در مورد آفریقا و خاورمیانه بود. آقای صفر علی قلی زاده […]

نوشته مذاکره چالش‌های حق تعیین سرنوشت و مبارزه مسالمت‌آمیز در جلسه UNPO اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز