سیامک‌ سیفی‌ به‌ ۲ سال حبس‌ تعزیری محکوم‌ شد

سیامک‌ سیفی‌ فعال‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ ساکن‌ مشگین‌ شهر طی‌ ابلاغیه‌ ی‌ دریافتی که‌ تاریخ‌ تنظیم‌ آن ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ میباشد با‌ اتهام‌ “اجتماع‌ و تبانی جهت‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم‌ شده است. در متن‌ رای دادنامه‌ که‌ به ریاست‌ قاضی “فرامرز محمدزاده پارام‌» صادر شده است چنین آمده‌ است: در […]

نوشته سیامک‌ سیفی‌ به‌ ۲ سال حبس‌ تعزیری محکوم‌ شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز