صدای‌ زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی باشیم

روز‌ جمعه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ فعالین‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در اردبیل‌ با ثبت گرافیتی‌ چهره مهرداد‌ شیخی‌ زندانی‌ سیاسی‌ آذربایجانی‌ محبوس‌ در بند سلامت زندان‌ مرکزی‌ اردبیل اعتراض‌ خود را به مسئولین‌ زندان‌ نسبت‌ به بازداشت ناعادلانه و سیاستهای اعمال‌ شده‌ در قبال‌ این‌ فعال‌ آذربایجانی‌ اعلام‌ داشتند. “صدای‌ زندانیان سیاسی‌ آذربایجان‌‌ باشیم» #مهرداد‌_شیخی‌ […]

نوشته صدای‌ زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی باشیم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز