داوود شیری برای اجرای حکم به دادگاه احضار شد

داوود شیری ، فعال ملی آزربایجان ساکن تبریز برای اجرای حکم حبس به دادگاه احضار شد. داود شیری نسخه ای از احضاریه الکترونیکی دادگاه را در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. طبق این احضاریه، شیری باید ظرف ۳۰ روز خود را به دادگاه معرفی کند. توسط شعبه‌ ۱۱ دادگاه کیفری تبریز وی را برای […]

نوشته داوود شیری برای اجرای حکم به دادگاه احضار شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز