اعتراض شهروندان تبریز به کشتار سگ‌های ولگرد مسئولین را مجبور به پاسخگویی کرد

پس از اعتراض شهروندان تبریز به عملکرد غیرانسانی پیمانکار شهرداری تبریز در خفه کردن حیوانات به خصوص سگ‌های ولگرد با طناب، مسئولان شهر مجبور به واکنش و پاسخگویی شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، شهردار تبریز، فرمانداری و اعضای شورای شهر در پی اعتراض شهروندان تبریز قول پایان کشتار جمعی سگ‌های ولگرد دادند. در ویئوهای پخش […]

نوشته اعتراض شهروندان تبریز به کشتار سگ‌های ولگرد مسئولین را مجبور به پاسخگویی کرد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز