اسرافیل فتح الله زاده به زندان اهر بازگشت

اسرافیل فتح الله زاده فعال ملی آذربایجانی ساکن اهر با اتمام زمان مرخصی شامگاه دیروز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ جهت تحمل باقی مانده حبس به زندان اهر بازگشت. این فعال آذربایجانی ۴ اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام گردیده بود. اسرافیل فتح الله زاده ۱۱ بهمن ماه […]

نوشته اسرافیل فتح الله زاده به زندان اهر بازگشت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز