کیانوش اصلانی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت

کیانوش اصلانی فعال ملی مدنی آذربایجانی شامگاه دیروز ۲۵اردیبهشت۱۴۰۰ پس از اتمام زمان مرخصی جهت سپری نمودن باقیمانده مدت محکومیت خویش به زندان اوین بازگشت. آقای اصلانی ۱ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیونی به مرخصی اعزام شده بود. پس از اعزام به مرخصی توحید‌امیرامینی و کیانوش اصلانی جمعی از فعالین ملی مدنی آذربایجانی […]

نوشته کیانوش اصلانی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز