با پایان مرخصی؛ سجاد شهیری به زندان سولدوز (نقده) بازگشت

سجاد شهیری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن سولدوز (نقده) امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با اتمام زمان مرخصی جهت سپری نمودن باقیمانده دوران محکومیت به زندان این شهر بازگشت. آقای شهیری ۵ اردیبهشت با تودیع قرار کفالت به مدت ۲۰ روز به مرخصی اعزام گردیده بود. سجاد شهیری مورخه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ بعد از مراجعه […]

نوشته با پایان مرخصی؛ سجاد شهیری به زندان سولدوز (نقده) بازگشت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز