ترک‌ها و فارس‌ها چند درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند؟

خانم برندا شیفر در تحقیق مذکور چندین جدول آماری جای داده است که یکی از آن‌ها جدول درصد جمعیتی ائتنیک‌های ایران می‌باشد. در این جدول به استناد تحقیقی به نام “بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور» که توسط “شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به ریاست آقای منصور واعظی در سال ۲۰۱۰ […]

نوشته ترک‌ها و فارس‌ها چند درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند؟ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز