اگر تراختور در اروپا بود

اگر تیم فوتبال تراختور در اروپا بود احتمالن متفکرانی پیدا می‌شدند که فریاد بزنند: “در فضای قحطی سوژگان سیاسی ما با پدیده‌ی جدیدی مواجه هستیم.» آنها که از شورش‌های هزار و نهصد شصت‌و هشت به این سو در حسرت سیاست در کف خیابان ماده‌اند، بعید نیست دنبال اینگونه شعرهای شهری‌ باشند. دنبال اینکه هفتاد هزار […]

نوشته اگر تراختور در اروپا بود اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز