امضای پروتکل مشترک بین قرقیزستان و تاجیکستان برای تعیین دقیق مرزهای دولتی

پروتکل مشترک هیئت‌های قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تحدید حدود و تعیین مرزهای دولتی امضا شد جلسه هیئت‌های دولت قرقیزستان و تاجیکستان درباره تعیین دقیق حدود مرز دولتی قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکند برگزار شد. ریاست هیأت جمهوری قرقیزستان توسط رئیس کمیته امور خارجه امنیت ملی کامچیبک تاشیف (قمچی بیک تاشی اف) و هیئت […]

نوشته امضای پروتکل مشترک بین قرقیزستان و تاجیکستان برای تعیین دقیق مرزهای دولتی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز