مرمت بناهای تاریخی شهر شوشا توسط دولت آزربایجان با سرعت انجام می‌شود

دولت آزربایجان در بازسازی شهرهای آزادشده از اشغال ارامنه مصمم است. آنگونه که در تصاویر منتشر شده مشاهده می‌شود کلیسای ارامنه در شوشا نیز به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و معنوی آزربایجان در حال بازسازی است. این در حالی است که ارامنه تمامی مساجد آزربایجانی‌ها را ویران کرده و به خوک‌دانی تبدیل کرده بودند. […]

نوشته مرمت بناهای تاریخی شهر شوشا توسط دولت آزربایجان با سرعت انجام می‌شود اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز