ویروس خطرناک ایرانشهری با ظاهر فریبنده تدبیر و امید

اخیراً جناب آقای دکتر! روحانی به مناسبت روز معلم در ایران در دیدار با جمعی از معلمان به بیان مطالبی در مورد آموزش در مدارس این کشور پرداخته‌اند. مطالبی که با نگاه عمیق به آن، به دو موضوع اساسی در مورد ایشان پی می‌بریم. اول‌عدم آشنایی نامبرده با مقوله آموزش و بل اخص آموزش نوین […]

نوشته ویروس خطرناک ایرانشهری با ظاهر فریبنده تدبیر و امید اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز