حسن روحانی: «آموزش به زبان مادری» خواسته «بدخواهان هویت ملی و زبان فارسی» است

روحانی دیروز شنبه در دیدار جمعی از معلمان کشور “زبان فارسی» را “نتیجه هم افزایی همه اقوام ایرانی» دانست و بر “ضرورت توجه ویژه به زبان فارسی» از سوی معلمان در مدارس تاکید کرد. او درخواست ملیت‌های غیرفارس در ایران برای “آموزش به زمان مادری» را توطئه دشمنان خواند و گفت: “نباید اجازه دهیم “آموزش […]

نوشته حسن روحانی: “آموزش به زبان مادری» خواسته “بدخواهان هویت ملی و زبان فارسی» است اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز