قرقیزستان و تاجیکستان مذاکرات درمورد تعیین حدود مرزها را آغاز می‌کنند

هیئت های دولتی قرقیزستان و تاجیکستان مذاکرات درمورد تعیین حدود مرزها را آغاز کرده اند. این خبر توسط سرویس مطبوعاتی کابینه وزیران قرقیزستان گزارش شده است. در این بیانیه آمده است: “در منطقه باتکن قرقیزستان ، مذاکرات بین هیئت های دولت در مورد تعیین دقیق حدود مرز مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان آغاز شده است.” […]

نوشته قرقیزستان و تاجیکستان مذاکرات درمورد تعیین حدود مرزها را آغاز می‌کنند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز