گرجستان اجازه ورود جلیقه‌های ضد گلوله روسی به ارمنستان را نداد

مرزبانان گرجی اجازه عبور کامیون های روسیه با حدود ۴۰۰۰ جلیقه ضد گلوله برای ارمنستان را ندادند. سرانجام این محموله مجبور به بازگشت به روسیه شد. به گفته رانندگان کامیون، در ایست بازرسی ورخنی لارس، نیروهای مرزبانی گرجستان اسناد رانندگان مربوط به محموله را در تاریخ ۲۸ مارس ضبط کردند. به عنوان توضیح، به رانندگان […]

نوشته گرجستان اجازه ورود جلیقه‌های ضد گلوله روسی به ارمنستان را نداد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز