اتحادیه بازرگانان جهان ترک تاسیس شد

به رهبری گنچان تونای، اتحادیه بازرگانان جهان ترک ، با نام اختصاری DTÜRK شناخته می شود، در آنکارا تأسیس شد. بر اساس این گزارش، هدف از تاسیس انجمن تاجران جهان ترک (DTÜRK) توسعه همکاری در جغرافیایی به جمعیت ۳۵۰ میلیون و ایجاد مراکز جذب سرمایه و تبدیل شدن به مرکز اقتصادی است. هدف DTÜRK همکاری […]

نوشته اتحادیه بازرگانان جهان ترک تاسیس شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز