قاسم سلیمانی: «ترک‌ها ایرانی نیستند»

وی در یک فایل ویدئویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است می گوید؛ “هفت‌صد سال (دوره حکومت ترکان) ایران بدون تاریخ است. غیر ایرانیان مانند سلجوقیان آمدند و بر ایران حکومت کردند.» #سلیمانی: “ترک‌ها ایرانی نیستند»”هفت‌صد سال (دوره حکومت ترکان) ایران بدون تاریخ است غیر ایرانیان مانند سلجوقیان آمدند و بر […]

نوشته قاسم سلیمانی: “ترک‌ها ایرانی نیستند» اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز