کاظم داشی، قیرخلارداشی، کاظم خان قوشچی

دکتر توحید ملک زاده سنگی که امروزه در ساحل شمالغربی دریاچه اورمیه با وقار و شکوه پابرجا مانده، یکصد سال قبل قیرخلار نامیده می‌شد. این سنگ مستحکم که بعدها جزو مکانهای مقدسی برای ترکان آذربایجان محسوب می‌شد به نوعی با آلپ ارتونقا یا قهرمان مندرج در شاهنامه به نام افراسیاب پیوندخورده است. داستان افراسیاب (آلپ […]

نوشته کاظم داشی، قیرخلارداشی، کاظم خان قوشچی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز