ترکیه در کنار ما و روسیه در مقابل ماست

ترکیه با همه امکاناتش در آزربایجان است. با ارتشش، سیاستش و با عشقش. آزربایجان نگران حضور ترکیه در اینجا نیست، برعکس، به آن افتخار می کند و آرامش می یابد. اتفاقی که مردم ما سالها در آرزوی آن بوده اند رخ داده است: ما با حمایت نظامی-سیاسی ترکیه اراضی اشغالی را آزاد کردیم. ترکیه تنها […]

نوشته ترکیه در کنار ما و روسیه در مقابل ماست اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز