روز «ورود آوارگان کرد عراقی به خاک آزربایجان»

بر اساس اطلاعات و آمار منتشر شده در جراید سال ۱۳۷۰ می توان روز ۱۷ فروردین را به عنوان روز ورود آوارگان کرد عراقی به خاک آزربایجان دانست. در تاریخ معاصر شاهد چندین موج مهاجرت کردهای عراق به آزربایجان جنوبی هستیم. بنا به گواه آمار و تاریخ بزرگترین این مهاجرت ها مربوط به سال ۱۳۷۰ […]

نوشته روز “ورود آوارگان کرد عراقی به خاک آزربایجان» اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز