احضار روزبه پیری به دادسرای تبریز بعلت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برادرش

روزبه پیری فعال ملی آذربایجان امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ بعلت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برادرش یاشار پیری به شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب تبریز احضار گردیده است. قاضی موسوی رئیس شعبه، دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و ” نشر اکاذیب ” علیه این فعال آذربایجانی را بعلت مطالب منتشره در خصوص وضعیت جسمانی […]

نوشته احضار روزبه پیری به دادسرای تبریز بعلت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت برادرش اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز