جعل تاریخ توسط مترجمین کتب مذهبی در ایران

بسیاری از مترجمین فارسی زبان زمان حکومت پهلوی و حتی جمهوری اسلامی در راستای جعل تاریخ برای “ایران» در ترجمه کتب مرجع از آن جمله “قرآن» و “نهج البلاغه» دست به جعلیات و حذف و اضافه های جدی زده اند. به عنوان مثال در خطبه ۱۲۸ “نهج البلاغه» در وصف “ترکان» آورده می شود: “فی […]

نوشته جعل تاریخ توسط مترجمین کتب مذهبی در ایران اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز