روحانی عدم شرکت در انتخابات را به منزله پشت کردن به رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ دانست

حسن روحانی : اگر انتخاباتی برگزار شود که مشارکت حداکثری وجود نداشته باشد، ضربه بسیار بزرگی به راه و روش انتخابی در ۱۲ فروردین ۵۸ است. رئیس دولت تهران در جلسه امروز هیئت دولت عدم مشارکت حداکثری در انتخابات را ضربه بسیار بزرگی به راه و روش رفراندم جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین ۵۸ […]

نوشته روحانی عدم شرکت در انتخابات را به منزله پشت کردن به رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ دانست اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز