تداوم پهلوی ستایی رسانه‌های رانتی فارسی در صدمین سالگرد کودتای انگلیسی

این رسانه‌ها بی توجه به واقعیات تاریخی رضاخان میر پنج را می‌ستایند. واقعیاتی از قبیل اینکه رضا خان یک نظامی دون پایه بی‌سواد بوده که بعد از سی سالگی در حد خواندن نوشتن سواد آموخته است؛ هیچ اطلاعی از نه تنها تاریخ و مدنیت کشوری که برایش شاه کردند نداشت بلکه از امور کشورداری نداشت؛ […]

نوشته تداوم پهلوی ستایی رسانه‌های رانتی فارسی در صدمین سالگرد کودتای انگلیسی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز