دستگیری یاشار پیری در تبریز

بنا به گزارشات رسیده از تبریز، امروز به مورخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ فعال ملی آذربایجان جنوبی جناب آقای یاشار پیری توسط نیروهای امنیتی در تبریز دستگیر شد. همچنین گزارشات حاکی از آن است که هنوز هیچ خبری از محل نگهداری فعال نامبرده در دسترس نیست. یاشار پیری از فعالین ملی آذربایجان جنوبی و فارغ […]

نوشته دستگیری یاشار پیری در تبریز اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز