حب زبان کردی، بغض زبان ترکی، یا هموار کردن مسیر برای پروژه تغییر ساختار در آزربایجان غربی

هر از چند گاهی موضوع صحبت کردن به زبان ترکی در شورای شهر اورمیه به موضوع رسانه‌ها تبدیل می‌شود و جالب است که تقریباً در تمامی موارد یک شخص خاص که عضو شورای شهر است در مرکز این بحث‌ها قرار می‌گیرد. قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است به دو مساله اشاره شود. نخست […]

نوشته حب زبان کردی، بغض زبان ترکی، یا هموار کردن مسیر برای پروژه تغییر ساختار در آزربایجان غربی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز