ضربات مکرر سازمان اطلاعات ترکیه به ایران

در ماه های اخیر شاهد تکرار ضربات میت (سازمان اطلاعات ترکیه) علیه ایران هستیم که به ترتیب عبارتند از: دستگیری “ناجی شریفی زیندشتی» و انتشار برخی اسناد در ارتباط با بازگرداندن حبیب اسیود توسط شبکه “زیندشتی». همچنین دادن اطلاعات مربوط به فعالیت های زیندشتی و شبکه او در ترکیه و کردستان ایران انتشار اسناد و […]

نوشته ضربات مکرر سازمان اطلاعات ترکیه به ایران اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز